Over Bart, Contact

OVER BART/ CONTACT


Bart van de Kleut geldt voor velen als de expert op het gebied van hondengedrag.

Door zijn jarenlange ervaring in de omgang met een groep honden heeft hij zich gespecialiseerd in de taal en communicatie van honden. Hierdoor is hij in staat om het gedrag van honden te verklaren en hiermee honden en hun eigenaren te begeleiden in het verhelpen van ongewenst gedrag bij honden. Ook heeft Bart geleerd dat het groepsgedrag van honden echt verschilt met het roedelgedrag van wolven omdat er bij (de meeste) honden geen familieband is. Bij wolven speelt deze familieband en biologische verbinding een belangrijke rol, iets wat bij onze honden meestal ontbreekt.

 

In de afgelopen 20 jaar heeft Bart een uitgebreide studie gemaakt van de onderlinge omgang van honden in een sociale groep. Het werd al snel duidelijk dat de communicatie die honden gebruiken zeer complex in elkaar zit, maar wel erg duidelijk is. Bij honden komen geen misverstanden voor.

 

In de omgang met honden willen veel eigenaren dat de hond zich gedraagt volgens de verwachtingen van de mensen. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook de verwachtingen van anderen spelen vaak een grote rol. Als een hond al deze verwachtingen waar moet maken ontstaat er vaak stress bij de hond, omdat deze verwachtingen vaak compleet indruisen tegen de natuurlijke behoeften van een hond. Omdat de hond nu eenmaal moet doen wat de eigenaar verwacht en wil, ontstaat er een soort strijd tussen eigenaar en hond, gevormd door het verschil in de verwachtingen (van de mens) en de behoeften (van de hond).

 

Voor de meeste eigenaren geldt dat ze graag willen samenleven met een hond, maar hoe doe je dat zonder stress te veroorzaken bij de hond en mensen? Het meeste probleemgedrag van honden wordt veroorzaakt door stress en wordt dit niet voldoende herkend door de eigenaar. Bart kan je leren op een natuurlijke manier te zorgen voor rust en veiligheid voor je hond en hierdoor op een prettige manier samen te kunnen leven. Geen "Baas - Hond" verhouding, geen druk, geen dominantie, maar rust en stabiliteit.

 

Toen Bart begon om de communicatie en omgangsvormen van de honden zelf ook toe te passen bleek dat de honden hierop zeer goed reageren. Na het volgen van een cursus "Natural Horsemanship" vatte Bart het idee op om te gaan werken aan een methode voor "Natural Dogmanship" waarbij de nadruk ligt op de natuurlijke wijze waarop honden communiceren. In wezen draait hij de rollen om en probeert niet zozeer de honden de mensen te laten begrijpen, maar laat hij de eigenaren hun hond begrijpen. Hierdoor kan er, door op een andere wijze met de hond om te gaan, veel resultaat behaald worden bij probleemgedrag. Verder is Bart gediplomeerd Professional Master Orthopedagogiek, waardoor tijdens sessies ook vaak de menselijke psychologie en sociologie aan de orde komen, zaken die ook een grote rol kunnen spelen in de dagelijkse omgang met onze honden.

 

De boerderij waar Bart woont staat in noord-oost Groningen met eromheen bijna een hectare land waar zijn groep honden vrij rondloopt. Ook heeft Bart ruim 15 jaar een hondenopvang geboden waar de gasthonden opgenomen werden in de bestaande groep. Hierdoor heeft Bart een unieke visie op natuurlijk hondengedrag opgebouwd. Door drukke werkzaamheden was het helaas noodzakelijk de hondenopvang te beëindigen.

  

Naast de werkzaamheden met honden, is Bart ook (ortho)pedagogisch begeleider en jeugdwerker en is gediplomeerd Professional Master Orthopedagogiek. Hij begeleidt jongeren, met of zonder verstandelijke beperking, op hun weg naar een zelfstandig leven. Ook is hij betrokken bij de organisatie van Schierkamp Zeerijp en de Spooktochten van Zeerijp en werkt hij als orthopedagoog bij Paardenlief, waar Dagbesteding PLUS+ wordt geboden voor jongeren met een verstandelijke beperking en/ of gedragsstoornissen.


Tarief

De kosten voor een sessie bedragen € 75,00 per uur (BTW vrijgesteld).

Een sessie duurt gemiddeld 2 uur. In de meeste gevallen is een éénmalige sessie voldoende. Na een sessie kunt u altijd via e-mail kosteloos aanvullend advies krijgen.


Contact

Bij voorkeur contact opnemen via het contactformulier hieronder, of via e-mail. Tijdens mijn werkzaamheden ben ik telefonisch niet bereikbaar.


E-mail: info@bartvandekleut.nl


Tel: 06-42964916


KvK nr.: 67978800

IBAN: NL09 RABO 0123123933

BTW Vrijgesteld


Alle rechten voorbehouden. Copyright: Bart van de Kleut.

Direct een bericht sturen?

Contactformulier: